فهرست داوران

1402
1 - دکتر مجید قلهکی
2 - دکتر علی شمس الدینی* - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر احسان جهانی
4 - دکتر محمد دلنواز - دانشگاه خوارزمی
5 - دکتر علی رضا باقریه
6 - دکتر مجتبی مهرآیین
7 - دکتر میترا جوان
8 - دکتر محمد ملکی
9 - پروفسور غلامعلی شفابخش - دانشگاه سمنان
10 - دکتر امیررضا گودرزی
11 - دکتر امین محب خواه - Malayer University
12 - دکتر جهانگیر خزائی
13 - بیتا آیتی
14 - دکتر حامد خضرزاده - دانشگاه تربیت مدرس
15 - پیام اشتری
16 - سید حسین مهاجری
17 - حسن میرزابزرگ
18 - دکتر معصومه رستم آبادی
19 - سید احسان سید ابریشمی
20 - امیر کاووسی
21 - دکتر مهدی خداپرست
22 - دکتر سید حسین حسینی لواسانی
23 - دکتر محمد ایمان خداکرمی - دانشگاه سمنان
24 - دکتر مهدی اقبالی - گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
25 - دکتر مختار انصاری
26 - دکتر حامد کتابچی - دانشگاه تربیت مدرس
27 - دکتر صالح حمزهء جواران - Shahid Bahonar University of Kerman
28 - دکتر سعید فرزین
29 - دکتر روح اله نوری
30 - دکتر احمد منصوریان - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
31 - دکتر حمید رضا احمدی - دانشگاه مراغه
32 - دکتر علیرضا شکوهی - Imam Khomeini International UNiversity
33 - دکتر سمیه سیما
34 - دکتر عاطفه جهان محمدی - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
35 - دکتر سید سجاد میرولد - دانشگاه علم و صنعت ایران
36 - دکتر مجتبی شوریان
37 - پروفسور مهدی قاسمیه - دانشگاه تهران
38 - دکتر حمیدرضا نجاتی
39 - علی معصومی
40 - دکتر مهدی نعمت زاده - دانشگاه مازندران
41 - دکتر مهدی عجمی - Shahrood University of Technology
42 - دکتر سید احسان سیدی حسینی نیا - دانشگاه فردوسی مشهد
43 - وحید رضا اوحدی
44 - دکتر محمدمهدی خبیری - دانشگاه یزد
45 - دکتر نوید ندیمی
46 - دکتر فریبرز معصومی
47 - دکتر طاها بخشپوری
48 - مسعود سلطانی محمدی
49 - دکتر Tarbiat University - دانشگاه تربیت مدرس
50 - پروفسور هاشم شریعتمدار - دانشگاه فردوسی مشهد
51 - دکتر اکبر یاری وند - لرستان
52 - پروفسور محمد علی لطف اللهی یقین
53 - ابوالفضل عرب زاده
54 - محمد نوروز علیایی
55 - دکتر زهرا سبزی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
56 - دکتر نادر مختارانی - دانشگاه تربیت مدرس
57 - دکتر امیر محمد رمضانیان‌پور - دانشگاه تهران
58 - دکتر احمد خدادادی - دانشگاه تربیت مدرس
59 - دکتر محمد ذاکرمشفق - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
60 - دکتر فرهنگ فرحبد
61 - دکتر مجید دلاور
62 - دکتر رسول قبادیان
63 - دکتر سید مصطفی سیادت موسوی
64 - دکتر علی حیدری پناه
65 - دکتر فواد کیلانه ئی
66 - فرهنگ فرحبد
67 - علی گل افشار
68 - دکتر محمد امیری - دانشگاه هرمزگان
69 - Hamidreza Nasseri
70 - دکتر میثم فاضلی
71 - دکتر صادق گریوانی - دانشگاه بجنورد
72 - دکتر اباذر اصغری
73 - دکتر پویا زکیان - دانشگاه اراک
74 - دکتر محسن ورمزیاری - دانشگاه تربیت مدرس
75 - دکتر محمد واقفی - دانشگاه خلیج فارس
76 - دکتر حسین پهلوان - دانشگاه صنعتی شاهرود
77 - دکتر بابک فخیم
78 - دکتر حامد حمیدی - دانشگاه نوشیروانی بابل
79 - دکتر ندا کامبوزیا - دانشگاه علم و صنعت
80 - دکتر عادل عساکره - دانشگاه سمنان
81 - آقای دکتر سعید کامیابی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
82 - دکتر لیلا عادل زاده سعدآبادی - دانشگاه آزاد نجف آباد
83 - دکتر الهام رجبی - دانشگاه آزاد تفرش
84 - دکتر محتشم محبی - دانشگاه محقق اردبیلی
85 - آقای کیانوش صمیمی - دانشگاه شهید بهشتی
86 - آقای عباس سیوندی - دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
87 - آقای دکتر محمد رضا صبور - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
88 - آقای علیرضا اردکانی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
89 - آقای دکتر حسام دهقان خلیلی - دانشگاه فسا
90 - آقای دکتر پویان ایار - دانشگاه علم و صنعت
91 - آقای دکتر کمیل مومنی - دانشکده فنی و حرفه ای لاهیجان
92 - آقای ------ صانعی - مرکز تحقیقات کشاورزی
93 - آقای دکتر ساسان قبادیان - دانشگاه ملایر
94 - آقای دکتر مرتضی نیکو روش
95 - آقای دکتر نادر هویدایی - دانشگاه شهید مدنی
96 - آقای احسان درویشان - دانشگاه آزاد اسلامی
97 - آقای پدرام قادری - دانشگاه علم و صنعت
98 - آقای دکتر اکبر صفرزاده - دانشگاه محقق اردبیلی
99 - آقای دکتر امیرمسعود صالحی - دانشگاه خوارزمی
100 - آقای دکتر سینا مجیدیان - دانشگاه مازندران
101 - آقای دکتر ارسلان کلالی - مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
102 - دکتر حمید رضا احمدی - دانشگاه تربیت مدرس
103 - آقای دکتر محمد نخعی - دانشگاه خوارزمی
104 - آقای دکتر ........... پورخورشیدی - مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
105 - آقای دکتر محمد دلنواز - خوارزمی
106 - آقای دکتر فرزین سلماسی - دانشگاه تبریز
107 - آقای دکتر محسن کلاته - دانشگاه تربت حیدریه
108 - آقای دکتر محمود بیات
1401
1 - دکتر مجید قلهکی
2 - دکتر سید محمد رضا مجد زاده طباطبایی
3 - پرویز قدوسی
4 - پیمان همامی
5 - رضا کرمی محمدی
6 - دکتر محمد ملکی
7 - دکتر علیرضا میرجلیلی
8 - دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب
9 - دکتر سید مهدی موسوی
10 - دکتر امیررضا گودرزی
11 - دکتر محمود حسنلوراد
12 - دکتر فرزین نصیری صالح - دانشگاه تربیت مدرس
13 - دکتر جهانگیر خزائی
14 - دکتر حمیدرضا امیری
15 - دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید - دانشگاه علم و صنعت ایران
16 - بیتا آیتی
17 - دکتر حامد خضرزاده - دانشگاه تربیت مدرس
18 - دکتر حسین نادرپور - دانشگاه سمنان
19 - حسن میرزابزرگ
20 - دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
21 - دکتر بهروز عسگریان - K.N.Toosi University of Technology
22 - امیر کاووسی
23 - دکتر اکبر صفرزاده - محقق اردبیلی
24 - دکتر سید حسین حسینی لواسانی
25 - دکتر محبوبه پیری زاده
26 - دکتر محمد ایمان خداکرمی - دانشگاه سمنان
27 - دکتر مختار انصاری
28 - دکتر صالح حمزهء جواران - Shahid Bahonar University of Kerman
29 - دکتر امید رضایی فر
30 - دکتر حجت کرمی - دانشگاه سمنان
31 - دکتر محمد قانونی بقا - واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی
32 - دکتر مصطفی مشایخی
33 - دکتر حمید میرزایی فرد - صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
34 - دکتر محمد مهدی رجبی
35 - دکتر سید علی اصغر حسین زاده
36 - دکتر حمید رضا احمدی - دانشگاه مراغه
37 - پروفسور ناصر خاجی
38 - دکتر عاطفه جهان محمدی - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
39 - دکتر سید سجاد میرولد - دانشگاه علم و صنعت ایران
40 - پروفسور مهدی قاسمیه - دانشگاه تهران
41 - آقای کمیل مومنی
42 - دکتر حمیدرضا نجاتی
43 - دکتر مهدی نعمت زاده - دانشگاه مازندران
44 - حسن اکبری
45 - دکتر سید احسان سیدی حسینی نیا - دانشگاه فردوسی مشهد
46 - وحید رضا اوحدی
47 - دکتر احسان درویشان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
48 - دکتر محمد شامخی امیری
49 - دکتر سید روح الله حسینی واعظ
50 - مهدی شفیعی فر
51 - دکتر احمد جمشیدی
52 - دکتر نوید ندیمی
53 - دکتر نادر خواجه احمد عطاری
54 - دکتر رضا رفیعی
55 - دکتر طاها بخشپوری
56 - مسعود سلطانی محمدی
57 - دکتر احمد ملکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
58 - دکتر هوشنگ کاتبی
59 - دکتر بهنود گنجوی - دانشگاه مازندران
60 - پروفسور هاشم شریعتمدار - دانشگاه فردوسی مشهد
61 - دکتر شریف شاه بیک
62 - پروفسور سید غلامرضا موسوی
63 - دکتر زهرا سبزی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
64 - دکتر سعید پورزینلی
65 - دکتر نادر مختارانی - دانشگاه تربیت مدرس
66 - دکتر امیر محمد رمضانیان‌پور - دانشگاه تهران
67 - دکتر احسان بهنام طلب - دانشگاه حکیم سبزواری
68 - دکتر احمد خدادادی - دانشگاه تربیت مدرس
69 - دکتر آزاد یزدانی
70 - دکتر فرامرز مودی
71 - دکتر غلامرضا عبداله زاده
72 - دکتر رسول قبادیان
73 - علیرضا رضاییان
74 - دکتر حسین قهرمانی
75 - دکتر سید صابر ناصر علوی
76 - دکتر آرمین عظیمی نژاد
77 - دکتر امیررضا زراتی
78 - دکتر مهدی چینی
79 - دکتر سعید شجاعی باغینی
80 - علی مریدی
81 - دکتر محمد امیری - دانشگاه هرمزگان
82 - دکتر صادق گریوانی - دانشگاه بجنورد
83 - دکتر سید هادی دهقان منشادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
84 - دکتر موسی محمودی صاحبی - دانشگاه شهید رجائی
85 - دکتر پویا زکیان - دانشگاه اراک
86 - دکتر مهدی آشتیانی - دانشگاه نوشیروانی بابل
87 - دکتر مهدی ادیبی - دانشگاه بجنورد
88 - دکتر محسن ورمزیاری - دانشگاه تربیت مدرس
89 - آقای علی رضا عربها - مرکز تحقیقات ساختمان مسکن
90 - دکتر علی سررشته داری - دانشگاه صنعتی شاهرود
91 - دکتر حسین پهلوان - دانشگاه صنعتی شاهرود
92 - دکتر سارا میرزا باقری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
93 - دکتر هوشیار ایمانی کله سر - دانشگاه محقق اردبیلی
94 - دکتر بابک فخیم
95 - دکتر میثم بیات - گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
96 - دکتر علی عسگری - دانشگاه مازندران
97 - دکتر حامد حمیدی - دانشگاه نوشیروانی بابل
98 - دکتر ندا کامبوزیا - دانشگاه علم و صنعت
99 - دکتر جعفر سبحانی - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
100 - دکتر مسعود یخچالیان - دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
101 - آقای دکتر سعید کامیابی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
102 - دکتر لیلا عادل زاده سعدآبادی - دانشگاه آزاد نجف آباد
103 - دکتر الهام رجبی - دانشگاه آزاد تفرش
104 - دکتر محمود بیات - دانشگاه پیتزبورگ
105 - آقای دکتر پدرام قادری - دانشگاه علم و صنعت
106 - آقای کیانوش صمیمی - دانشگاه شهید بهشتی
107 - آقای عباس سیوندی - دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
108 - دکتر آرمان مام عزیزی - دانشگاه کردستان
109 - آقای دکتر سید شهاب امامزاده - دانشگاه خوارزمی
110 - دکتر محمدرضا خانمحمدی - دانشگاه صنعتی اصفهان
111 - آقای دکتر علی رضا باغبانان - دانشگاه صنعتی اصفهان
112 - آقای دکتر قربانعلی دزواره - دانشگاه علم و صنعت
113 - آقای دکتر رضا صالحی جلالی - دانشگاه گیلان
114 - دکتر نادر هویدایی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
115 - آقای دکتر هادی محمد زاده رومیانی - دانشگکاه بویین زهرا
116 - آقای دکتر حامد نیرومند - دانشگاه بویین زهرا
117 - آقای علیرضا اردکانی - دانشگاه بین المللی امام خمینی
118 - آقای دکتر حسین قاضی نژاد مقری - دانشگاه آزاد واحد آیت اله آملی
119 - آقای دکتر کیارش ناصر اسدی - دانشگاه زنجان
120 - آقای دکتر پویان ایار - دانشگاه علم و صنعت
121 - آقای دکتر مجتبی مهرآیین - دانشگاه خوارزمی
122 - آقای دکتر بیت اله بدرلو - دانشگاه صنعتی قم
123 - آقای ------- جمالی - شرکت مشاور هندسه پارس
124 - آقای دکتر علی منصوری - دانشگاه صنعتی قوچان
125 - آقای دکتر محمد مهدی محمدی - دانشگاه
126 - آقای خواجه احمد عطاری نادر - مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
127 - آقای دکتر قاسم پاچیده - دانشگاه صنعتی شریف
128 - آقای دکتر مرتضی نیکو روش
129 - آقای دکتر نادر هویدایی - دانشگاه شهید مدنی
130 - آقای دکتر محمد رضا چناقلو - دانشگاه سهند تبریز
131 - دکتر محمد یکرنگ نیا - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
132 - آقای دکتر ------ امینی - دانشگاه مالک اشتر
133 - آقای پدرام قادری - دانشگاه علم و صنعت
134 - دکتر پوریا حاجی کریمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
135 - آقای دکتر حسن اکبری - دانشگاه تربیت مدرس
136 - آقای کیومرث صاحبکار - دانشگاه تربیت مدرس
137 - دکتر روح اله امیرآبادی - دانشگاه قم
138 - آقای دکتر اکبر صفرزاده - دانشگاه محقق اردبیلی
139 - آقای دکتر امیرمسعود صالحی - دانشگاه خوارزمی
140 - آقای دکتر سینا مجیدیان - دانشگاه مازندران
141 - آقای دکتر حجت میان آبادی - دانشگاه تربیت مدرس
142 - آقای دکتر جلیل شفائی - دانشگاه شاهرود
1400
1 - دکتر مجید قلهکی
2 - دکتر سید محمد رضا مجد زاده طباطبایی
3 - دکتر علی رضا باقریه
4 - پیمان همامی
5 - دکتر مجتبی مهرآیین
6 - دکتر محمد ملکی
7 - دکتر امیررضا گودرزی
8 - دکتر علی قربانی - دانشگاه گیلان
9 - دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید - دانشگاه علم و صنعت ایران
10 - دکتر حامد خضرزاده - دانشگاه تربیت مدرس
11 - دکتر حسین نادرپور - دانشگاه سمنان
12 - سید حسین مهاجری
13 - دکتر بهروز عسگریان - K.N.Toosi University of Technology
14 - پروفسور غلامرضا قدرتی امیری - دانشگاه علم و صنعت ایران
15 - دکتر معصومه رستم آبادی
16 - سید احسان سید ابریشمی
17 - امیر کاووسی
18 - دکتر علی لکی روحانی - دانشگاه زنجان
19 - دکتر اکبر صفرزاده - محقق اردبیلی
20 - دکتر سید حسین حسینی لواسانی
21 - دکتر محبوبه پیری زاده
22 - دکتر مهدی اقبالی - گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
23 - دکتر مختار انصاری
24 - دکتر علی میرزایی
25 - دکتر امید رضایی فر
26 - دکتر سعید فرزین
27 - دکتر محمد قانونی بقا - واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی
28 - دکتر صلاح الدین حمیدی
29 - دکتر مصطفی مشایخی
30 - دکتر سمیه ملایی - دانشگاه بناب
31 - دکتر محمد مهدی رجبی
32 - دکتر فریدون امیدی نسب
33 - دکتر حمید رضا احمدی - دانشگاه مراغه
34 - پروفسور ناصر خاجی
35 - دکتر عاطفه جهان محمدی - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
36 - دکتر علی باباخانی
37 - دکتر سید سجاد میرولد - دانشگاه علم و صنعت ایران
38 - آقای کمیل مومنی
39 - دکتر مهدی نعمت زاده - دانشگاه مازندران
40 - حسن اکبری
41 - دکتر مهدی عجمی - Shahrood University of Technology
42 - وحید رضا اوحدی
43 - دکتر احسان درویشان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
44 - دکتر محمد شامخی امیری
45 - دکتر سید روح الله حسینی واعظ
46 - مهدی شفیعی فر
47 - محمد واقفی
48 - دکتر نوید ندیمی
49 - دکتر نادر خواجه احمد عطاری
50 - دکتر طاها بخشپوری
51 - دکتر هوشنگ کاتبی
52 - دکتر محمدرضا مطهری
53 - دکتر شریف شاه بیک
54 - رضا آقا یاری
55 - جعفر یزدی
56 - دکتر زهرا سبزی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
57 - دکتر امیر محمد رمضانیان‌پور - دانشگاه تهران
58 - دکتر ناصر شابختی - دانشگاه علم و صنعت ایران
59 - دکتر سیدفتح اله ساجدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
60 - دکتر فرامرز مودی
61 - دکتر محمد ذاکرمشفق - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
62 - آقای ابراهیم نعیمی فر
63 - امید بهار
64 - دکتر سید صابر ناصر علوی
65 - دکتر سعید شجاعی باغینی
66 - دکتر حامد جاودانیان - دانشگاه شهرکرد
67 - دکتر بهزاد کلانتری
68 - دکتر محمد امیری - دانشگاه هرمزگان
69 - دکتر صادق گریوانی - دانشگاه بجنورد
70 - دکتر علیرضا حاجیانی
71 - دکتر موسی محمودی صاحبی - دانشگاه شهید رجائی
72 - دکتر مهدی آشتیانی - دانشگاه نوشیروانی بابل
73 - دکتر جواد واثقی امیری - دانشگاه نوشیروانی بابل
74 - دکتر محمد چرختاب بسیم - دانشگاه صنعتی سهند
75 - دکتر حسین پهلوان - دانشگاه صنعتی شاهرود
76 - دکتر سارا میرزا باقری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
77 - دکتر هوشیار ایمانی کله سر - دانشگاه محقق اردبیلی
78 - دکتر علی لشکری - دانشگاه صنعتی شیراز
79 - دکتر سید مجتبی موسوی - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
80 - دکتر بابک فخیم
81 - دکتر میثم بیات - گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
82 - دکتر آرش بهار - دانشگاه گیلان
83 - دکتر رضا کامرانی راد - تربیت مدرس
84 - دکتر حامد حمیدی - دانشگاه نوشیروانی بابل
85 - دکتر علی رضا ماهپور - دانشگاه شهید بهشتی
86 - دکتر ندا کامبوزیا - دانشگاه علم و صنعت
87 - دکتر جعفر سبحانی - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
88 - دکتر عادل عساکره - دانشگاه سمنان
89 - دکتر مسعود یخچالیان - دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
90 - دکتر لیلا عادل زاده سعدآبادی - دانشگاه آزاد نجف آباد
91 - دکتر الهام رجبی - دانشگاه آزاد تفرش
92 - دکتر محمود بیات - دانشگاه پیتزبورگ
93 - آقای دکتر پدرام قادری - دانشگاه علم و صنعت
94 - آقای کیانوش صمیمی - دانشگاه شهید بهشتی
95 - دکتر آرمان مام عزیزی - دانشگاه کردستان
96 - دکتر محمدرضا خانمحمدی - دانشگاه صنعتی اصفهان
97 - دکتر عبدالحسین حداد - دانشگاه سمنان
98 - آقای دکتر رضا صالحی جلالی - دانشگاه گیلان
99 - دکتر مرتضی اسدامرجی - دانشگاه شهید بهشتی تهران
100 - دکتر حمید صفاری - دانشگاه شهید بهشتی
101 - آقای دکتر هادی محمد زاده رومیانی - دانشگکاه بویین زهرا
102 - آقای دکتر حامد نیرومند - دانشگاه بویین زهرا
103 - دکتر هادی فتاحی - دانشگاه صنعتی اراک
104 - آقای مهدی اسمعیلی - دانشگاه گیلان
105 - آقای دکتر حسام دهقان خلیلی - دانشگاه فسا
106 - آقای دکتر پویان ایار - دانشگاه علم و صنعت
107 - آقای دکتر عباس قاسمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
108 - آقای دکتر سید جعفر هاشمی - دانشکاه اراک
109 - آقای دکتر حسن ملکی تبار - دانشگاه علم و صنعت
110 - آقای دکتر مجتبی مهرآیین - دانشگاه خوارزمی
111 - آقای دکتر بیت اله بدرلو - دانشگاه صنعتی قم
112 - آقای ------- جمالی - شرکت مشاور هندسه پارس
113 - دکتر مجید پورامینیان - دانشگاه آزاد واحد رامسر
114 - آقای دکتر بابک گلچین - دانشگاه محقق اردبیلی
115 - آقای ------ صانعی - مرکز تحقیقات کشاورزی
116 - آقای دکتر رسول شاد نیا - دانشگاه حکیم سبزواری
117 - آقای دکتر محمد مهدی محمدی - دانشگاه
118 - آقای عبدالاحد چوپانی - دانشگاه شاهرود
119 - آقای دکتر قاسم پاچیده - دانشگاه صنعتی شریف