دوره 10، شماره 3 - ( 1389 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (3154 مشاهده)
چکیده- در طراحی لرزه ای سازهها، محاسبهی تغییر مکان جانبی بیشینهی سازهها اهمیت زیادی دارد. آئیننامههای طراحی لرزه ای، تغییرمکان جانبی بیشینهی سازهها را در برابر زلزله های شدید، با ضرب تغییر مکان جانبی نظیر طراحی آنها، در ضریبی به نام ضریب بزرگ نمایی تغییرمکان تعیین می - کند. هدف اصلی این مقاله ، بررسی ضریب بزرگنمایی تغییرمکان پیشنهادی در آییننامه های طراحی لرزهای و تعیین نسبت آن به مقدار ضریب رفتار است. برای رسیدن به این هدف از دو روش استفاده شده است . در روش اول که برای تمامی انواع سازهها کاربرد دارد، نسبت ضریب بزرگ نمایی تغییرمکان و ضریب رفتار مستقیماً تعیین شد. در روش دوم که فقط برای قاب های خمشی بتن مسلح تحقیق شده است، هر یک از ضرایب بزرگنما یی تغییرمکان و رفتار به طور جداگانه محاسبه شده و سپس ، نسبت آنها تعیین شده است . نتایج حاصل از هر دو روش حاکی از این مطلب است ک ه مقدار نسبت ضریب بزرگنمایی تغییرمکان و ضریب رفتار در آیینامههای طراحی لرزه ای، کوچک تر از مقادیر واقعی است و بهتر است در مورد آنها تجدید نظر قرار شود.
متن کامل [PDF 415 kb]   (1560 دریافت)    

دریافت: ۱۳۸۷/۸/۱۶ | پذیرش: ۱۳۸۹/۴/۱۶ | انتشار: ۱۳۸۹/۱۲/۱۶