درباره نشریه

نشریه مهندسی عمران مدرس یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.
مجله مهندسی عمران مدرس فصلنامه علمی وپژوهشی دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی عمران است که اقدام به انتشار مقالات علمی و پژوهشی، یادداشت تحقیقاتی و یادداشت فنی می‌کند. زبان رسمی مجله فارسی به همراه خلاصه انگلیسی است مقالات در این مجله صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مجلات دریافت می‌شوند.
 این مجله از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۶۷ به صورت ویژه‌نامه مجله علمی و پژوهشی فنی و مهندسی مدرس در موضوع عمران منتشر می‌شد از سال ۱۳۸۷ با ابلاغ مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تخصصی شدن مجلات، این مجله با عنوان مجله عمران مدرس منتشر می‌شود .اعتبار مجله علمی و پژوهشی عمران مدرس در جلسه ۹/۱۰/۱۳۸۸ کمسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی قرار گرفت و با درجه "علمی و پژهشی " به تایید رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۴/۱۱/۳ به معاونت پژوهشی دانشگاه ابلاغ شد همچنین به موجب قانون مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پروانه انتشار این مجله را به شماره ۱۴۲۹۸/۸۸ در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ صادر کرده است.فایل رهنمای نویسندگان در قسمت اول نشان داده شده است.

این مجله هزینه ای برای بررسی و داوری مقالات دریافت نمی کند.
 
اطلاعات تماس با دفتر نشریه:
نام کارشناس شماره تلفن آدرس ایمیل
خانم خوئینی ها ۰۲۱-۸۲۸۸۴۹۵۰ mcej@modares.ac.ir