دوره 17، شماره 4 - ( 1396 )                   جلد 17 شماره 4 صفحات 199-212 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران/ دانشگاه صنعتی شاهرود
2- دانشیار دانشکده مهندسی عمران / دانشگاه صنعتی شاهرود
3- دانشیار دانشکده فنی و مهندسی/ دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:   (1275 مشاهده)
هدف این تحقیق ارزیابی و مقایسه تاثیر شستشوی خاک آلوده شده به کادمیوم با استفاده از نانوذرات Fe3O4 تثبیت شده با پلی اکریلیک اسید (نانوسیال) در دو سامانه ناپیوسته و پیوسته، بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانو سیال و خاک می باشد. بدین منظور، در هر دو سامانه pH ، هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول در خاک و نانوسیال ، XRD و SEM نمونه های خاک و همچنین پتانسیل زتا و اندازه ذرات در نانوسیال قبل و بعد از شستشو مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج حاصل، pH خاک پس از شستشودر سامانه های های پیوسته و ناپیوسته نسبت به pH خاک آلوده (قبل از شستشو) افزایش یافت. همچنین pH نانو سیال از 5/6 به مقادیر 8/6 و 59/7 در خروجی سامانه های پیوسته و ناپیوسته رسید. مقادیر EC و TDS خاک پس از شستشو تغییر چندانی نشان نداد. در صورتی که مقادیر EC و TDS نانوسیال ورودی در 5/6=pH ازبه ترتیب از mS/cm 66/1 و mg/L 1110 به mS/cm 049/1 و mg/L 699 در خروجی سامانه پیوسته و به mS/cm 952/0 و mg/L 635 در خروجی سامانه نا پیوسته رسید. اندازه ذرات با بیشترین درصد فراوانی در محلول نانوسیال ورودی از nm 205 در خروجی سامانه های پیوسته و ناپیوسته به nm 23 و nm 29 و پتانسیل زتا این محلولها نیز به ترتیب برابر 5/61-، 3/51- و 4/37- میلی ولت اندازه گیری شد. تغییرات ساختار نمونه های خاک پاکسازی شده در هر دو سامانه و نحوه جذب نانوذرات به خاک به وسیله XRD و SEM مورد بررسی قرار گرفت.
متن کامل [PDF 872 kb]   (809 دریافت)    
نوع مقاله: مقاله اصلی | موضوع مقاله: محیط زیست
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱